Bài văn khấn rằm tháng giêng 2024 chi tiết nhất

Lễ cúng rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) đóng vai trò quan trọng trong hệ thống nghi lễ tâm linh của người Việt Nam. Trong ngày này, các gia đình trên khắp Việt Nam thường chuẩn bị mâm cỗ để cúng tổ tiên hoặc tìm đến chùa để nguyện cầu bình an và may mắn trong năm mới. Để hỗ trợ gia chủ, một vài mẫu bài văn khấn rằm tháng Giêng năm 2024 mà Đồ Cúng Cát Tường chia sẻ dưới đây, bạn có thể tham khảo trong quá trình thực hiện nghi lễ cúng vào dịp này.

Văn khấn rằm tháng Giêng năm 2024

Bên cạnh mâm cao cỗ đầy, người xưa cũng rất quan trọng bài cúng rằm tháng Giêng như một lời nguyện cầu đến tổ tiên, thần linh một cách ý nghĩa và chuẩn nghi lễ. Nhờ vậy, đấng bề trên sẽ hiểu rõ lòng thành của gia chủ, ban phước lành cho họ. Dưới đây là một số mẫu văn khấn rằm tháng Giêng đúng chuẩn truyền thống người Việt tại nhà và ở chùa, bạn có thể tham khảo.

Bài văn khấn rằm tháng Giêng cổ truyền

Bài cúng rằm tháng Giêng cổ truyền đã từ lâu được biết đến rộng rãi trong văn hóa tâm linh của người Việt. Bạn đọc có thể tham khảo và áp dụng trong quá trình thực hiện nghi lễ cúng vào dịp này.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:… ngụ tại:..

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại họ… nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời ông bà tiền chủ, hậu chủ tại về hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia đình chúng con được vạn sự tốt lành, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn rằm tháng Giêng chuẩn phong tục Việt Nam
Văn khấn rằm tháng Giêng chuẩn phong tục Việt Nam

Văn khấn gia tiên rằm tháng Giêng

Văn khấn gia tiên rằm tháng Giêng được sử dụng khi thực hiện nghi lễ cúng rằm tại nhà. Nội dung thể hiện tấm lòng thành kính của gia chủ trước linh hồn tổ tiên và cầu mong ông bà phù hộ cho gia môn được bình an, hạnh phúc.

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024

Tín chủ (chúng) con là:… ngụ tại:…

Chúng con thành tâm có lời kính mời: Nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân; Nam Tào, Bắc Đẩu tinh quân; Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân; Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân; Văn Xương, Văn Khúc tinh quân; Nhị thập bát tú, Ngũ hành tinh quấn; La Hầu, Kế Đô tinh quân giáng lâm trước án, nghe lời mời cẩn tấu:

Ngày rằm Nguyên tiêu, theo lệ trần tục, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả thắp nén tâm hương dâng lên trước án, kính mời các vị lai lâm hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tối lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Đèn trời xán lạn chiếu thắp cõi trần. Xin các tinh quân lưu ân lưu phúc. Lễ tuy mọn bạc, lòng thành có dư. Mệnh vị an cư, thân cung khang thái.

Phục duy cẩn cáo!

Mâm cúng rằm tháng Giêng được chuẩn bị chu toàn
Mâm cúng rằm tháng Giêng được chuẩn bị chu toàn

Bài cúng rằm tháng giêng tại chùa

Nội dung văn khấn rằm tháng Giêng dưới đây được sử dụng khi gia chủ thực hiện nghi lễ cúng rằm tháng giêng tại cửa chùa. Bài khấn thể hiện rõ lòng thành kính của người khấn trước thần linh, đức phật và hy vọng được đấng bề trên phù hộ cho gia môn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn.

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương (3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy, cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương lành này,

Biến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương trang nghiêm,

Viên mãn đạo Bồ tát,

Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương)

Dâng hương cúng dàng rồi, dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ở khắp mười phương. ( 1 lạy, thành kính chắp tay thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Phật thân rực rỡ tựa kim san

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô thượng Chí tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật tại Chân Như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang

Chúng sinh bái vọng muôn hình Phật

Bỗng thấy tai nàn tận hóa tan.

Án phạ nhật ra hồng. (3 lần)

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo chủ Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ tát. (1 lạy)

Con nay đều vì bốn ân, ba cõi pháp giới chúng sinh, nguyện xin ba chướng tiêu trừ, dốc lòng sám hối. (1 lạy, quỳ đọc)

Chí tâm sám hối:

Xưa kia gây nên bao ác nghiệp

Đều vì ba độc: tham, sân, si

Bởi thân, miệng, ý phát sinh ra

Hết thảy con nay xin sám hối.

Như vậy tất thảy bao nghiệp chướng

Ắt hẳn tiêu diệt không tàn dư

Niệm niệm âm vang tận pháp giới

Độ khắp chúng sinh nhập Bất thoái. (1 lạy)

Sám hối phát nguyện rồi, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và chư Phật ở khắp mười phương. (1 lạy)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Cúng rằm tháng Giêng có thể thực hiện trong nhà hoặc ngoài trời đều được
Cúng rằm tháng Giêng có thể thực hiện trong nhà hoặc ngoài trời đều được

Cúng rằm tháng Giêng có nên tiến hành trước một vài ngày?

Thường thì, lễ cúng Tết Nguyên tiêu thường được tổ chức vào ngày rằm chính của tháng Giêng. Tuy nhiên, do điều kiện và thời gian gia đình, có những trường hợp gia đình có thể quyết định tổ chức lễ cúng trước một vài ngày so với ngày chính rằm.

Nên cúng rằm tháng Giêng trong nhà hay ngoài trời?

Trong lễ cúng rằm tháng Giêng tại gia, nhiều gia đình thường chỉ chuẩn bị một mâm cỗ được đặt trên bàn thờ chính, nhằm mời khách quan quan trọng như gia tiên và thần linh thụ hưởng. Còn một số gia đình có xu hướng cầu kỳ hơn, sửa soạn mâm lễ để tổ chức cúng cả trong nhà và ngoài trời, thường diễn ra vào giờ Ngọ.

Lễ cúng này mang ý nghĩa gửi lời biết ơn đến trời đất, thần tiên, Phật thánh cùng các vị anh hùng dân tộc. Trong trường hợp không có sân, gia đình có thể tổ chức lễ cúng ở gian giữa trong nhà hoặc ở sân thượng, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của từng ngôi nhà.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về các mẫu văn khấn rằm tháng Giêng đúng chuẩn phong tục truyền thống của người Việt. Hy vọng sẽ là nguồn tư liệu hữu ích, giúp các bạn hoàn thành nghi lễ cúng rằm tháng Giêng được trọn vẹn nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *