Văn khấn mùng 1 và ngày Rằm ngắn gọn, chuẩn truyền thống Việt Nam

Mùng 1 và ngày Rằm là dịp quan trọng để chúng ta thực hiện lễ cúng với lòng kính trọng tại gia đình hoặc ở những nơi linh thiêng như chùa. Dưới đây là mẫu văn khấn mùng 1 và ngày Rằm chuẩn phong tục được Đồ Cúng Cát Tường tổng hợp với mong muốn mang lại nguồn năng lượng tích cực và tâm hồn an lành đến với mọi người.

Văn khấn mùng 1 và ngày Rằm ở nhà cho gia chủ

Dưới đây là một số mẫu văn khấn ngày mùng 1 và ngày Rằm ở nhà dành cho việc cúng gia tiên, Thổ công, Thần Linh, Thổ Địa,… Mời các bạn cùng tham khảo:

Văn khấn mùng 1 và ngày Rằm dành cho việc cúng Thổ Công, Thần Linh hàng tháng

Bạn đang tìm kiếm văn cúng mùng 1 và ngày Rằng cho việc cúng Thổ Công, Thần Linh hàng tháng chuẩn nghi lễ phong tục? Bạn có thể tham khảo mẫu chúng tôi sưu tập dưới đây để áp dụng cho gia đình mình.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

– Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

– Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại: ………

Hôm nay là ngày … tháng … năm … (VD: Ngày 15.9.2023 âm lịch có thể đọc là Ngày Canh Thân, Tháng Nhâm Tuất , Năm Quý Mão) tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 dành cho ban Thổ Công, Thần Linh chuẩn truyền thống Việt
Văn khấn mùng 1 dành cho ban Thổ Công, Thần Linh chuẩn truyền thống Việt

Văn khấn mùng 1 và ngày Rằm cúng gia tiên hàng tháng

Dưới đây là một mẫu văn khấn mùng 1 hàng tháng và ngày Rằng cho việc cúng gia tiên. Bạn có thể tham khảo và điều chỉnh phù hợp với truyền thống và tâm linh của gia đình bạn:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

– Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày ….. gặp tiết ….. (ngày rằm, mồng một), tín chủ con nhờ ơn đức trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ, hương, hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho gia chúng con luôn luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy).

Văn khấn mùng 1 và ngày Rằm dành cho cúng Thần Tài Thổ Địa hàng tháng

Đang tìm kiếm văn khấn cho lễ cúng Thần Tài Thổ Địa vào mùng 1 và văn khấn ngày Rằm để thực hiện nghi lễ đầy đủ và chuẩn mực tại nhà? Dưới đây là một số mẫu văn khấn mà chúng tôi đã sưu tập, bạn có thể tham khảo và áp dụng cho buổi lễ của gia đình mình

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là…… Ngụ tại………

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài Thần Tài tiền vị.

Cúi xin Thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn mùng 1 ngày Rằm dành cho cúng

Văn khấn mùng 1 và ngày Rằm dành cho cúng Thần Tài Thổ Địa hàng tháng
Văn khấn mùng 1 và ngày Rằm dành cho cúng Thần Tài Thổ Địa hàng tháng

Văn khấn ngày rằm và mùng 1 khi đi chùa hàng tháng

Dưới đây là một số mẫu bài cúng mùng 1 và ngày rằm khi đi chùa hàng tháng chuẩn phong tục. Chúng tôi đã tổng hợp từ các chuyên gia nghiên cứu văn hóa Việt Nam, mời các bạn tham khảo.

Văn khấn ngày mùng 1 và ngày Rằm lễ Phật

Đi chùa lễ Phật ngoài mâm cỗ đầy đủ cùng tấm lòng thành kính, chúng ta nên chuẩn bị sẵn mẫu bài khấn mùng 1 và văn khấn rằm từ nhà sẽ hoàn hảo hơn. Dưới đây là một số mẫu bài khấn chuẩn nghi lễ mời các bạn tham khảo.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…….. tháng…….. năm…

Tín chủ con là …………………

Ngụ tại………………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa …….. dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an qui làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn cúng mùng 1, ngày Rằm cầu tài lộc, bình an ở Tam Bảo

Bên cạnh hương hoa, mâm cúng đủ đầy, mọi người khi đi chùa nên chuẩn bị sẵn mẫu bài cúng rằm và văn khấn mùng 1 phù hợp để được toàn vẹn nhất. Dưới đây là một số mẫu chuẩn phong tục mọi người có thể tham khảo.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….

Tín chủ con là…………………………………

Ngụ tại:………………………………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …………(công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Văn cúng mùng 1, ngày Rằm cầu tài lộc, bình an ở Tam Bảo
Văn cúng mùng 1, ngày Rằm cầu tài lộc, bình an ở Tam Bảo

Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát

Chuẩn bị văn khấn mùng 1, ngày rằm tại ban Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ giúp bạn chủ động và tỏ rõ lòng thành kính của mình lên đấng bề trên. Dưới đây là mẫu chuẩn phong tục chúng tôi sưu tầm được, mời các bạn tham khảo.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm…..

Tín chủ (chúng) con là: …………………

Ngụ tại: ……………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu – đạt)

Để tỏ rõ lòng thành kính cũng như tránh trường hợp lỡ lời gây tội với bề trên, trước khi đi chùa bạn nên chuẩn bị sẵn mẫu văn khấn phù hợp với từng ban. Dưới đây là văn khấn ban Đức Ông – Đức Chúa Ông chuẩn phong tục, mời bạn tham khảo.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………………….

Ngụ tại:…………………………..

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

Đức Thánh Hiền là một trong những vị thần công đức vô lượng được thờ tại các đền, chùa trên cả nước. Để tỏ rõ lòng thành kính với người, bạn nên chuẩn bị sẵn bài văn khấn chuẩn nêu rõ nguyện ước. Dưới đây là mẫu chuẩn phong tục bạn có thể tham khảo.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………..Ngụ tại:………

Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy)

Lễ vật cúng mùng 1 và ngày Rằm hàng tháng

Thời gian tổ chức lễ cúng mùng 1 Âm lịch và ngày Rằm có thể linh hoạt vào chiều ngày 30 Âm lịch hoặc 14 Âm lịch, tuỳ thuộc vào điều kiện và lịch trình của mỗi gia đình.

Mâm lễ cúng chay thường bao gồm những lễ vật như hoa tươi, hương, bánh kẹo, trầu, cau, nước, và hoa quả. Nếu gia đình mong muốn cúng mâm lễ cúng mặn, có thể thêm vào đó thịt lợn, thịt gà, rượu, và các loại thực phẩm khác.

Quan trọng nhất là tấm lòng thành của mỗi người tham gia lễ cúng. Dù có sự khác biệt trong mâm lễ, lòng chân thành và tôn trọng đối với lễ cúng là quan trọng nhất.

Các gia đình cũng cần chú ý đến việc sử dụng đồ dùng trong lễ cúng. Để tạo sự linh thiêng, các vật dụng như bát, đĩa, đũa, thìa cần phải là những đồ mới, riêng biệt, không nên sử dụng chung với các công việc khác trong gia đình. Đồ thờ cúng cần được giữ sạch sẽ và không có uế tạp.

Hơn nữa, để tạo sự tôn trọng và tổ chức một cách đúng đắn, cần phải phân chia rõ ràng giữa bàn thờ hoa quả và bàn cúng lễ mặn. Các loại đồ cúng cần được đặt ở các bàn khác nhau, đồng thời cần duy trì sự tách biệt giữa chúng. Đặt hoa quả ở bàn trên và đặt đồ cúng mặn ở bàn dưới, sau đó tiến hành thắp hương.

Lưu ý cần biết khi cúng mùng 1 và ngày Rằm

Khi thực hiện lễ cúng và thắp hương, việc lựa chọn số lượng nén hương thường được xác định dựa trên quan niệm dân gian và ý nghĩa tượng trưng của từng con số. Trong không gian hạn chế của nhà, việc thắp hương cũng cần sự cân nhắc để tránh ngột ngạt và đảm bảo an toàn. Dưới đây là ý nghĩa của việc thắp các nén hương theo quan niệm dân gian:

  • Thắp 1 nén: Biểu tượng của bình an.
  • Thắp 3 nén: Có thể mang lại linh ứng, bảo vệ gia đình và xua đuổi tai ương.
  • Thắp 5 nén: Thường được sử dụng để dự báo điều xấu cho người khác hoặc để mời gọi sự hỗ trợ của thần linh.
  • Thắp 7 nén: Dùng để mời gọi thiên thần, thiên binh, và thiên tướng. Tuy nhiên, chỉ nên sử dụng khi cần thiết và không phải trong mọi trường hợp.
  • Thắp 9 nén: Thường được coi là tín hiệu cầu cứu, khi không còn nơi nào cầu giúp đỡ. Thường được sắp xếp thành ba hàng ba cột.

Trong quá trình thắp hương, việc ăn mặc chỉnh tề và tránh mặc quần áo không lành mạnh là quan trọng để tạo ra không khí linh thiêng và tôn trọng. Khi thực hiện lễ cúng, sự liền mạch và thành tâm trong lời khấn cùng với lòng tôn trọng dành cho các vị Phật, thần linh, tổ tiên, và ông bà là điều quan trọng nhất.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về các mẫu văn khấn mùng 1 và ngày Rằm tại nhà và khi tới chùa chuẩn nghi lễ, phong tục Việt Nam. Hy vọng sẽ là nguồn tư liệu hữu ích, giúp các bạn bày tỏ rõ lòng thành và được thần linh chứng giám, ban phước lành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *