Top 5 bài khấn đi Chùa ngắn gọn cầu bình an chuẩn nhất

Việc thăm chùa vào ngày Rằm, mùng 1, hoặc đầu năm, cuối năm đã trở thành một truyền thống lâu dài trong văn hóa của người Việt với mục đích mong cầu sự bình an, may mắn, và thịnh vượng cho gia đình, người thân. Dưới đây là 5 bài khấn đi chùa ngắn gọn, dễ nhớ được Đồ Cúng Cát Tường chia sẻ đến quý độc giả, nhất là những người hành trì Phật pháp.

Trước khi đi khấn lễ tại chùa nên làm gì?

Tham gia lễ chùa là cách bạn thể hiện lòng thành kính và tâm thành nhất đối với Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát và các Bồ Tát khác, những người đã hy sinh để cứu độ loài người khỏi khổ đau và nguy cơ. Mong muốn của bạn là tìm kiếm sự bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân cũng như gia đình. Việc thực hiện lễ tại chùa không chỉ là việc thắp hương, dâng hoa hoặc khấn vái mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo chuyến thăm chùa diễn ra suôn sẻ và tràn đầy ý nghĩa nhất.

Trước khi thực hiện lễ, bạn sẽ bắt đầu bằng việc sắp xếp lễ trên bàn thờ Đức Ông. Sau đó, bạn đặt lễ lên chính điện, thắp nén hương và đổ ba hồi chuông để tôn vinh các Chư Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát. Tiếp theo, bạn sẽ tiến hành lễ với 3 đến 5 nén hương tại các ban khác với tấm lòng thành tâm.

Sau những bước này, bạn tiếp tục lễ tại nhà thờ Tổ Tức và nhà thờ Hậu. Cuối cùng, hãy thăm hỏi các vị sư trong chùa trước khi rời đi. Dưới đây là bài khấn đi chùa ngắn gọn, giúp bạn có “hành trang” chuẩn bị trước khi bắt đầu lễ bái, với thứ tự và câu văn khấn chuẩn chỉ để giúp phật tử không gặp khó khăn trong quá trình thực hiện nghi lễ.

Những điều cần lưu ý khi khấn bái tại chùa
Những điều cần lưu ý khi khấn bái tại chùa

Những bài khấn đi chùa ngắn gọn cầu bình an, may mắn

Chủ đề về bài khấn khi đi chùa luôn thu hút sự quan tâm lớn từ phía các Phật tử. Dưới đây là một danh sách gồm 5 bài khấn đi chùa ngắn gọn, được thiết kế đặc biệt cho những dịp lễ quan trọng trong năm, bao gồm đầu năm, cuối năm, ngày Rằm, và mùng Một.

Văn khấn đi chùa lễ Phật

Dưới đây là một bản văn khấn đi chùa lễ Phật, thích hợp để diễn đọc và thể hiện lòng thành kính tặng đến Đức Phật. Lưu ý, gia chủ có thể điều chỉnh sao cho phù hợp với tâm nguyện cũng như đặc điểm của gia môn nhà mình.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…….. tháng…….. năm Nhâm Dần

Tín chủ con là …………………

Ngụ tại………………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa …….. dâng nén tâm hương, dốc lòng kính lạy:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ, và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp, nghiệp chướng nặng nề, si mê lầm lạc.

Ngày nay đến trước Phật đài, thành tâm sám hối, không làm điều dữ, nguyện làm việc lành, ngửa trông ơn Phật, Quan âm Đại sỹ chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Khiến cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, hàng ngày an quy làm việc theo pháp Phật nhiệm màu, để cho vận đảo hanh thông, muôn thuở nhuần ơn Phật pháp.

Đặng mà cứu độ cho các bậc Tôn trưởng Cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cả chúng sinh đều thành Phật đạo.

Tâm nguyện lòng thành kính bái thỉnh cúi xin chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo
Văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo

Văn khấn đi chùa cầu bình an ở ban Tam Bảo

Tam Bảo được hiểu là “ba ngôi báu” bao gồm Phật, Pháp, Tăng. Dưới đây là một bản Văn khấn khi thăm chùa, mong cầu sự bình an tại Ban Tam Bảo:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………..

Ngụ tại:……………..

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được ………………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Bài khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan thế âm bồ tát

Quan Âm Bồ Tát chính là một trong 4 vị Bồ Tát quan trọng của Phật Giáo Đại Thừa, người là hiện thân cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Dưới đây là mẫu văn khấn đi chùa ngắn gọn, mong cầu sự bình an tại ban Quan thế âm bồ tát:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm…..

Tín chủ (chúng) con là: …………………

Ngụ tại: ……………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử cùng gia đình bốn mùa được chữ bình an, tám tiết khang ninh thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, gia đạo hưng long, mầm tai ương tiêu sạch làu làu, đường chính đạo thênh thang tiến bước. Cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Bài khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan thế âm bồ tát
Bài khấn đi chùa ngắn gọn tại ban Quan thế âm bồ tát

Bài văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

Đức Ông hay còn gọi là Đức Chúa Ông là một trong những vị Thần được thờ phụng tại đền, chùa. Ngài nổi tiếng là một người có tấm lòng quảng đại, thường xuyên làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người nghèo khổ. Dưới đây là mẫu bài khấn cầu bình an khi đi chùa tại ban Đức Chúa Ông, mời bạn đọc tham khảo:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là………………………

Ngụ tại:……………

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con tâu lên Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao soi xét.

Chúng con kính tâu lên Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự cùng các Thánh Chúng trong cảnh chùa đây.

Thiết nghĩ chúng con sinh nơi trần tục, nhiều sự lỗi lầm, hôm nay tỏ lòng thành kính, cúi xin Đức Ông thể đức hiếu sinh, rủ lòng tế độ che chở cho chúng con, ba tháng hè chín tháng đông, tiêu trừ bệnh tật tai ương, vui hưởng lộc tài may mắn, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

Theo Phật giáo Đại thừa thì Đức Thánh Hiền chính là Ngài Anan tôn giả, đệ tử đệ nhất đa văn của Đức Phật. Ngài tái sinh nhiều lần để cứu vớt chúng sinh. Dưới đây là mẫu bài khấn đi chùa ngắn gọn, cầu mong bình an tại ban Đức Thánh Hiền:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con cúi lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là……………..

Ngụ tại:……………..

Chúng con thành tâm tiến dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Cầu mong Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, rủ lòng thương xót phù hộ cho con được mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Cúi mong Ngài soi xét tâm thành, phù hộ cho gia đình chúng con được sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A-di-đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Trên đây là danh sách 5 bài khấn đi chùa ngắn gọn, được soạn ngắn gọn và dễ nhớ cho những người tu hành Phật Pháp. Chúng tôi kính mời quý vị theo dõi trên Đồ Cúng Cát Tường để khám phá thêm nhiều bài văn khấn phong phú, chứa đựng những lời cầu chúc về tài lộc, tình duyên và sự bình an. Hy vọng những bài viết này sẽ là nguồn động viên và niềm độc giả quý báu trong hành trình tu tâm và tìm kiếm ý nghĩa tâm linh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *